Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

sayı 45

PDF

■ Defter’den

■ Depresif Politika: Hınzırlar ve Kaybedilenler
Meltem Ahıska

■ Devlet ve Siyaset: Görünür-Olan’ın Sınırları
Refik Güremen; Eylem Akçay; Gökhan İrfanoğlu

■ Buluş ve Karşı-Buluş
Andrew Barry
Çev. Yaprak Zihnioğlu

■ Bizi Bu Fark Yaraları Öldürür
Aksu Bora

■ Biçim Olarak Deneme
Theodor W. Adorno
Çev. Sabir Yücesoy

■ Metonimi, Sanat ve Bilinçdışı
A. Rıza Tura

■ “Postmodern” Darbeye Direnen Roman
Çimen Günay

■ Sabahları Acıkmayı Bilmeyen Şair: Turgut Uyar
Enis Akın

■ Kracauer ve “Sıkıntı” Yazısı İçin
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Sıkıntı
Siegfried Kracauer
Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Bir Anekdot
Medard Boss
Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Etik, Estetik, Teknik
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Kitle İletişim Çalışmaları ve Antropoloji
Göksel Aymaz

■ Gösterge, Dil ve Matematik
Beno Kuryel

■ Sokratik Konuşma: Diyalog Mümkün Mü Gerçekten?
Sabir Yücesoy

sayı 44

PDF

■ Defter’den

■ “Yeni” Ekonomi Koşullarında “İnsan”
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Feminizmin İkilemleri (Teoride Aşılabilir mi?)
Gülnur Savran

■ Bedenimi Alabilirsin, Tabii, Ruhumu da!
Kemal Sayar

■ Hiçbir Yere Ait Olmayan Özne
Bülent Somay

■ Çokkültürcülük ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı
Slavoj ZizekÇev. Tuncay Birkan

■ Faturalar
Necmi Zekâ

■ Psikanalizin Gizli Ebeveyni: Joseph Breuer
Bella Habib

■ Deliler Gemisi
Albrecht Dürer

■ Psikanaliz Çağında Deliliğin Tarihine Bir Bakış
Elda Abrevaya

■ Heidegger, Adam, Dönüş
Oruç Aruoba

■ Çal Dedim Klarnetçi Çocuğa
Zafer Doruk

sayı 43

PDF

■ Defter’den

■ Özgün Bir İç Savaş Modeli
Semih Sökmen

■ Bir Garp Mukallidi Züppenin İtirafları
Bülent Somay

■ Orijinal Türk Ruhu
Nurdan Gürbilek

■ Mimarlıkta Tehlikeli Oyunlar
Armağan Ekiz

■ İnsan Olmak Yetmiyor
Meltem Ahıska

■ Eğlence Ahlakının Ortaya Çıkışı
Martha WolfensteinÇev. Filiz Aydoğan

■ Küreselleşmenin Tuzakları: Tarihe Karşı Tanınma Politikaları
Aristides BaltasÇev. Deniz Sezer

■ Tüm Sorumluluk Alıcıya Aittir
Kıvanç Kılınç

■ Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne
Saffet Murat Tura

■ Dünyada İnsan Hakları Savunuculuğu – 80’ler-90’lar ve Ötesi
Aryeh NeierHaz. Ruşen Çakır; Haz. Kaya Şahin; Çev. Rita Koryan; Çev. Kaya Şahin

■ Kavaklı Marşı
Erol Hızarcı

sayı 42

PDF

■ Defter’den
Katkıda Bulunan: Semih Sökmen

■ Düşünce – Deney – Uygulama
Hüseyin Karabey

■ Heidegger ve Arendt’te Özgürlük: Bir Kesişme Noktası
Fatmagül Berktay

■ Messkirch’in 700. Yılı
Martin HeideggerÇev. Leylâ Baydar; Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Teknoloji, Sıkıntı ve Öteki Şeyler
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Sanal Modernleşme
Ali Cengizkan

■ Kuraldışı Durumlarda Karar Vermek
Aykut Çelebi

■ Bir Şeyler Eksik
Ernst Bloch; Theodor W. AdornoÇev. Hakkı Hünler

■ Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne – I
Saffet Murat Tura

■ Orhan Veli’den İsmet Özel’e Bir Erdem Olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri
Enis Akın

sayı 41

PDF

■ Defter’den

■ Kötü Çocuk Türk
Nurdan Gürbilek

■ Yırtılan Plazma
Özgür Taburoğlu

■ Beynin Uzvu
Zeynep Sayın

■ Üveyanadil’in Önkonuşması
Mehmet Yaşın

■ Ergenilk Sürecinde Hatanın Yeri
Philippe JeammetÇev. Talat Parman

■ Bir Başka Öznellik
Ayşegül Sabuktay

■ Filozofların Irk Düşüncesinin Peşinde
Zeynep Direk

■ Robert Bernasconi’yle Söyleşi
Robert BernasconiHaz. Zeynep Direk; Haz. Orhan Koçak; Haz. Semih Sökmen

■ Havadan Sudan
Cem Atbaşoğlu

sayı 40

PDF

■ Defter’den

■ Hayatta Kalmanın Haysiyeti
Yıldırım Türker

■ Haysiyet ve Hak
Cemal Bâli Akal

■ Zırhın Haysiyeti
Bülent Somay

■ Yasanın Kaynağı Üstüne
Zeynep Direk

■ Acıların Çocuğu
Nurdan Gürbilek

■ Bir Olay: Kerbela Trajedi ve Haysiyet
Osman Aykaç

■ Marksizm ve Doğal Hukuk
Ernst BlochÇev. Serhat Öztopbaş

■ İlişmeyelim
Orhan Koçak

■ Heidegger’in İşliği
İskender Savaşır

■ Nesne-Mekân
Ahmet Yelhan

■ Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet – II
Zeynep Sayın

sayı 39

PDF

■ Defter’den
■ Freudo Baggins’in Mordor Yolculuğu
Bülent Somay
■ Fairbairn ve Winnicott ile Analiz Deneyimim
Harry Guntrip; Çev. Kemal Atakay
■ Sigmund Freud, Woody Allen, Yumurtalar ve Diğerleri
Yavuz Erten
■ Anksiyete: Özgürlüğün Başdönmesi
Kemal Sayar
■ Şizoanaliz: İnsan Öncesi Manzaranın Moleküler Anlatısı
Özgür Taburoğlu
■ Yabancılaşmış “Ben”in Şarkısı
Walter G. Andrews; Çev. Mehmet Moralı; Semih Sökmen
■ Cindy Sherman
Zeynep Direk
■ İsimsiz
Cindy Sherman
■ Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet – I
Zeynep Sayın
■ Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?
İskender Savaşır, Bülent Somay, Orhan Koçak, Saffet Murat Tura, Müge Gürsoy Sökmen, Semih Sökmen, Yavuz Erten, Gökmen Tokgöz
■ Errrık Adam
Suzan Samancı

ŞİİR

■ Şiirler; Enis Batur, Mahmut Temizyürek, Şükrü Erbaş, Hüseyin Kıran, Funda Tuğrul, enderemiroğlu, Binali Duman, Ahmet Ataş, Ahmet Orhan, İlker Bulan

sayı 38

PDF

 

■ Defter’den

■ Gugalun Evi
İhsan Bilgin

■ Defter Kapak Resimleri
Meltem AhıskaResimler: Deniz Bilgin

■ Peri
Bejan Matur

■ Benim Adım Kırmızı: Bu Roman Kimin Hakkında?
Taciser Ulaş

■ Yanılgı mı?
Vüs’at O. Bener

■ ‘Yamuk’ Mekânları Okuma Stratejileri Üzerine
Ackbar AbbasHaz. Asuman Suner; Haz. Halil Nalçaoğlu

■ Hong Kong’tan İstanbul’a Kent Fragmanları
Asuman Suner

■ Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?
Theodor W. AdornoÇev. Tarhan Onur

■ Ölüm ve Müzik
Mehmet Ergüven

■ Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması mı?
Gülnur Savran

sayı 37

PDF

■ Defter’den

■ “Genç Olamayan Gençler” Üzerine Bir Deneme
Meltem Ahıska

■ Ben de İsterem
Nurdan Gürbilek

■ “68” ile “71” Arasına Sıkışan Zaman: 70’li Yıllar
Rıza Tura

■ Hamlet Kuşağı
Bülent Somay

■ Alacakaranlık Kuşağı
Tuna Erdem

■ Doğançay’ın Çınarları
Oruç Aruoba Fotoğraf: Yıldırım Arıcı

■ Adorno-Marcuse Yazışmasına Giriş
Orhan Koçak

■ Alman Öğrenci Hareketi Üzerine Bir Mektuplaşma
Theodor W. Adorno; Herbert Marcuse Çev. Ahmet Doğukan

■ Adorno’nun Siyasi Çelişkisi
Hans-Jürgen Krahl Çev. Müge Gürsoy Sökmen

■ Boyun Eğme
Theodor W. Adorno Çev. Kaya Şahin

■ Marksizm’in Geleceğindeki Olanaklar Üzerine: Bir Kez Daha Felsefe, Bilim ve Siyaset
Aristides Baltas Çev. Ceren Belge

■ Edebiyatta Şimdiki Zaman
Ernst Bloch Çev. Kemal Atakay

■ Adorno’nun Devrimci Romantizmi
Göksel Aymaz

■ Rüzgâr
Niyazi Zorlu