sayı 45

PDF

■ Defter’den

■ Depresif Politika: Hınzırlar ve Kaybedilenler
Meltem Ahıska

■ Devlet ve Siyaset: Görünür-Olan’ın Sınırları
Refik Güremen; Eylem Akçay; Gökhan İrfanoğlu

■ Buluş ve Karşı-Buluş
Andrew Barry
Çev. Yaprak Zihnioğlu

■ Bizi Bu Fark Yaraları Öldürür
Aksu Bora

■ Biçim Olarak Deneme
Theodor W. Adorno
Çev. Sabir Yücesoy

■ Metonimi, Sanat ve Bilinçdışı
A. Rıza Tura

■ “Postmodern” Darbeye Direnen Roman
Çimen Günay

■ Sabahları Acıkmayı Bilmeyen Şair: Turgut Uyar
Enis Akın

■ Kracauer ve “Sıkıntı” Yazısı İçin
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Sıkıntı
Siegfried Kracauer
Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Bir Anekdot
Medard Boss
Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Etik, Estetik, Teknik
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Kitle İletişim Çalışmaları ve Antropoloji
Göksel Aymaz

■ Gösterge, Dil ve Matematik
Beno Kuryel

■ Sokratik Konuşma: Diyalog Mümkün Mü Gerçekten?
Sabir Yücesoy

sayı 44

PDF

■ Defter’den

■ “Yeni” Ekonomi Koşullarında “İnsan”
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Feminizmin İkilemleri (Teoride Aşılabilir mi?)
Gülnur Savran

■ Bedenimi Alabilirsin, Tabii, Ruhumu da!
Kemal Sayar

■ Hiçbir Yere Ait Olmayan Özne
Bülent Somay

■ Çokkültürcülük ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı
Slavoj ZizekÇev. Tuncay Birkan

■ Faturalar
Necmi Zekâ

■ Psikanalizin Gizli Ebeveyni: Joseph Breuer
Bella Habib

■ Deliler Gemisi
Albrecht Dürer

■ Psikanaliz Çağında Deliliğin Tarihine Bir Bakış
Elda Abrevaya

■ Heidegger, Adam, Dönüş
Oruç Aruoba

■ Çal Dedim Klarnetçi Çocuğa
Zafer Doruk

sayı 43

PDF

■ Defter’den

■ Özgün Bir İç Savaş Modeli
Semih Sökmen

■ Bir Garp Mukallidi Züppenin İtirafları
Bülent Somay

■ Orijinal Türk Ruhu
Nurdan Gürbilek

■ Mimarlıkta Tehlikeli Oyunlar
Armağan Ekiz

■ İnsan Olmak Yetmiyor
Meltem Ahıska

■ Eğlence Ahlakının Ortaya Çıkışı
Martha WolfensteinÇev. Filiz Aydoğan

■ Küreselleşmenin Tuzakları: Tarihe Karşı Tanınma Politikaları
Aristides BaltasÇev. Deniz Sezer

■ Tüm Sorumluluk Alıcıya Aittir
Kıvanç Kılınç

■ Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne
Saffet Murat Tura

■ Dünyada İnsan Hakları Savunuculuğu – 80’ler-90’lar ve Ötesi
Aryeh NeierHaz. Ruşen Çakır; Haz. Kaya Şahin; Çev. Rita Koryan; Çev. Kaya Şahin

■ Kavaklı Marşı
Erol Hızarcı

sayı 42

PDF

■ Defter’den
Katkıda Bulunan: Semih Sökmen

■ Düşünce – Deney – Uygulama
Hüseyin Karabey

■ Heidegger ve Arendt’te Özgürlük: Bir Kesişme Noktası
Fatmagül Berktay

■ Messkirch’in 700. Yılı
Martin HeideggerÇev. Leylâ Baydar; Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Teknoloji, Sıkıntı ve Öteki Şeyler
Hasan Ünal Nalbantoğlu

■ Sanal Modernleşme
Ali Cengizkan

■ Kuraldışı Durumlarda Karar Vermek
Aykut Çelebi

■ Bir Şeyler Eksik
Ernst Bloch; Theodor W. AdornoÇev. Hakkı Hünler

■ Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne – I
Saffet Murat Tura

■ Orhan Veli’den İsmet Özel’e Bir Erdem Olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri
Enis Akın

sayı 41

PDF

■ Defter’den

■ Kötü Çocuk Türk
Nurdan Gürbilek

■ Yırtılan Plazma
Özgür Taburoğlu

■ Beynin Uzvu
Zeynep Sayın

■ Üveyanadil’in Önkonuşması
Mehmet Yaşın

■ Ergenilk Sürecinde Hatanın Yeri
Philippe JeammetÇev. Talat Parman

■ Bir Başka Öznellik
Ayşegül Sabuktay

■ Filozofların Irk Düşüncesinin Peşinde
Zeynep Direk

■ Robert Bernasconi’yle Söyleşi
Robert BernasconiHaz. Zeynep Direk; Haz. Orhan Koçak; Haz. Semih Sökmen

■ Havadan Sudan
Cem Atbaşoğlu

sayı 40

PDF

■ Defter’den

■ Hayatta Kalmanın Haysiyeti
Yıldırım Türker

■ Haysiyet ve Hak
Cemal Bâli Akal

■ Zırhın Haysiyeti
Bülent Somay

■ Yasanın Kaynağı Üstüne
Zeynep Direk

■ Acıların Çocuğu
Nurdan Gürbilek

■ Bir Olay: Kerbela Trajedi ve Haysiyet
Osman Aykaç

■ Marksizm ve Doğal Hukuk
Ernst BlochÇev. Serhat Öztopbaş

■ İlişmeyelim
Orhan Koçak

■ Heidegger’in İşliği
İskender Savaşır

■ Nesne-Mekân
Ahmet Yelhan

■ Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet – II
Zeynep Sayın

sayı 39

PDF

■ Defter’den
■ Freudo Baggins’in Mordor Yolculuğu
Bülent Somay
■ Fairbairn ve Winnicott ile Analiz Deneyimim
Harry Guntrip; Çev. Kemal Atakay
■ Sigmund Freud, Woody Allen, Yumurtalar ve Diğerleri
Yavuz Erten
■ Anksiyete: Özgürlüğün Başdönmesi
Kemal Sayar
■ Şizoanaliz: İnsan Öncesi Manzaranın Moleküler Anlatısı
Özgür Taburoğlu
■ Yabancılaşmış “Ben”in Şarkısı
Walter G. Andrews; Çev. Mehmet Moralı; Semih Sökmen
■ Cindy Sherman
Zeynep Direk
■ İsimsiz
Cindy Sherman
■ Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet – I
Zeynep Sayın
■ Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?
İskender Savaşır, Bülent Somay, Orhan Koçak, Saffet Murat Tura, Müge Gürsoy Sökmen, Semih Sökmen, Yavuz Erten, Gökmen Tokgöz
■ Errrık Adam
Suzan Samancı

ŞİİR

■ Şiirler; Enis Batur, Mahmut Temizyürek, Şükrü Erbaş, Hüseyin Kıran, Funda Tuğrul, enderemiroğlu, Binali Duman, Ahmet Ataş, Ahmet Orhan, İlker Bulan

sayı 38

PDF

 

■ Defter’den

■ Gugalun Evi
İhsan Bilgin

■ Defter Kapak Resimleri
Meltem AhıskaResimler: Deniz Bilgin

■ Peri
Bejan Matur

■ Benim Adım Kırmızı: Bu Roman Kimin Hakkında?
Taciser Ulaş

■ Yanılgı mı?
Vüs’at O. Bener

■ ‘Yamuk’ Mekânları Okuma Stratejileri Üzerine
Ackbar AbbasHaz. Asuman Suner; Haz. Halil Nalçaoğlu

■ Hong Kong’tan İstanbul’a Kent Fragmanları
Asuman Suner

■ Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?
Theodor W. AdornoÇev. Tarhan Onur

■ Ölüm ve Müzik
Mehmet Ergüven

■ Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması mı?
Gülnur Savran

sayı 37

PDF

■ Defter’den

■ “Genç Olamayan Gençler” Üzerine Bir Deneme
Meltem Ahıska

■ Ben de İsterem
Nurdan Gürbilek

■ “68” ile “71” Arasına Sıkışan Zaman: 70’li Yıllar
Rıza Tura

■ Hamlet Kuşağı
Bülent Somay

■ Alacakaranlık Kuşağı
Tuna Erdem

■ Doğançay’ın Çınarları
Oruç Aruoba Fotoğraf: Yıldırım Arıcı

■ Adorno-Marcuse Yazışmasına Giriş
Orhan Koçak

■ Alman Öğrenci Hareketi Üzerine Bir Mektuplaşma
Theodor W. Adorno; Herbert Marcuse Çev. Ahmet Doğukan

■ Adorno’nun Siyasi Çelişkisi
Hans-Jürgen Krahl Çev. Müge Gürsoy Sökmen

■ Boyun Eğme
Theodor W. Adorno Çev. Kaya Şahin

■ Marksizm’in Geleceğindeki Olanaklar Üzerine: Bir Kez Daha Felsefe, Bilim ve Siyaset
Aristides Baltas Çev. Ceren Belge

■ Edebiyatta Şimdiki Zaman
Ernst Bloch Çev. Kemal Atakay

■ Adorno’nun Devrimci Romantizmi
Göksel Aymaz

■ Rüzgâr
Niyazi Zorlu