kaynakça

kaynak

Abacı, Tahir: “Öncülük ve Ustalık Üzerine”; Sayı 18
Abbas, Ackbar: “‘Yamuk’ Mekânları Okuma Stratejileri Üzerine”; Haz. Asuman Suner, Halil Nalçaoğlu; Sayı 38
Abel, Olivier: “Aralık”; Çev. Haldun Bayrı; Sayı 26
Abel, Olivier: “Laikliğin Bunalımı”; Çev. Haldun Bayrı; Sayı 13
Abrevaya, Elda: “Psikanaliz Çağında Deliliğin Tarihine Bir Bakış”; Sayı 44
Acar, Erhan: “Amoslu Delikanlı”; Sayı 1
Acar, Erhan: “Muttianne”; Sayı 3
Adanır, Oğuz: “Osmanlıdan Günümüz Türkiye’sine “Sanat”ta İçerik Simülasyonu – III”; Sayı 10
Adanır, Oğuz: “Türk Sinemasında ya da Türk Toplumsal Yaşamında “İçerik” Sorunu”; Sayı 8
Adanır, Oğuz: “Türk Sinemasında ya da Türk Toplumsal Yaşamında İçerik Sorunu – II”; Sayı 9
Adorno, Theodor W.: “Alman Öğrenci Hareketi Üzerine Bir Mektuplaşma”; Çev. Ahmet Doğukan; Sayı 37
Adorno, Theodor W.: “Aydınlanmanın Diyalektiği”; Çev. Orhan Koçak; Sayı 5
Adorno, Theodor W.: “Betimleme, Anlama ve Açıklama”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 14
Adorno, Theodor W.: “Biçim Olarak Deneme”; Çev. Sabir Yücesoy; Sayı 45
Adorno, Theodor W.: “Bir Şeyler Eksik”; Çev. Hakkı Hünler; Sayı 42
Adorno, Theodor W.: “Boyun Eğme”; Çev. Kaya Şahin; Sayı 37
Adorno, Theodor W.: “Evsizlere Sığınak”; Çev. Orhan Koçak; Sayı 30
Adorno, Theodor W.: “Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?”; Çev. Tarhan Onur; Sayı 38
Adorno, Theodor W.: “Minima Moralia’dan Seçme Parçalar”; Çev. Orhan Koçak; Sayı 18
Ağaoğlu, Adalet: “Gece Hayatım”; Sayı 17
Ahıska, Meltem: “”Genç Olamayan Gençler” Üzerine Bir Deneme”; Sayı 37
Ahıska, Meltem: “”Kimlik” Kavramı Üstüne Fragmanlar”; Sayı 27
Ahıska, Meltem: “80’li Yıllarda Türkiye’de Feminizm”; Sayı 21
Ahıska, Meltem: “Aşk Üstüne . Tartışma”; Sayı 1
Ahıska, Meltem: “Çeşitli Sapkınlıkların Analizi”; Sayı 1
Ahıska, Meltem: “Defter Kapak Resimleri”; Sayı 38
Ahıska, Meltem: “Depresif Politika: Hınzırlar ve Kaybedilenler”; Sayı 45
Ahıska, Meltem: “Homo-Sexualis Üzerine Bir Söyleşi”; Sayı 1
Ahıska, Meltem: “İnsan Olmak Yetmiyor”; Sayı 43
Ahıska, Meltem: “Kültürün Değeri”; Sayı 8
Ahıska, Meltem: “Metropol ve Korku”; Sayı 19
Ahıska, Meltem: “S Henüz P Değil”; Sayı 3
Ahıska, Meltem: “Teyzeniz Olur”; Sayı 5
Ahıska, Meltem: “Türkiye’de İktidar ve Gerçeklik”; Sayı 33
Ahıska, Meltem: “Yoksa Kadınlar Var mı?”; Sayı 21
Ahıska, Meltem: “Yüzey ve Şiddet”; Sayı 10
Ahıska, Meltem: “Zamansız Korku”; Sayı 15
Akal, Cemal Bâli: “Haysiyet ve Hak”; Sayı 40
Akay, Ali: “Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi”; Sayı 18
Akay, Ali: “Postmodern Konumdaki Filozoflar”; Sayı 18
Akcan, Esra: “Geçmişte Kaldığı Çağda Sanat Yapıtı”; Sayı 25
Akçam, Taner: “Lenin’in Devrim Teorisinde Rusya’nın (Asyalı) Karakteri”; Sayı 10
Akçay, Eylem: “Devlet ve Siyaset: Görünür-Olan’ın Sınırları”; Sayı 45
Akın, Enis: “Orhan Veli’den İsmet Özel’e Bir Erdem Olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri”; Sayı 42
Akın, Enis: “Sabahları Acıkmayı Bilmeyen Şair: Turgut Uyar”; Sayı 45
Aköz, Emre: “Dolaylı Aşklar”; Sayı 5
Aksoy, Asu: “İletişim Devrimi ve Kadın”; Sayı 18
Aksoy, Asu: “Önümüzdeki Yol: Yeni İletişim Coğrafyasına Karşı Direniş Nereden Gelecek?”; Sayı 29
Aksoy, Bülent: “Müzik Neyi Anlatır?”; Sayı 2
Aksoy, Bülent: “Şklovski’nin Makalesi ile Biçimci Yöntem Üzerine”; Sayı 5
Aksoy, Nazan: “”Cinsel Devrim” Döneminde Cinsel Karşı-Devrimci Bir Yazar: Iris Murdoch”; Sayı 4
Aksoy, Nazan: “Şklovski’nin Makalesi ile Biçimci Yöntem Üzerine”; Sayı 5
Aktunç, Hulki: “Dilin Yarılışı”; Sayı 11
Aktunç, Hulki: “Dört Serüven”; Sayı 7
Aktunç, Hulki: “Taşemen”; Sayı 17
Alioğlu, Füsun: “Bir Şehir: Mardin”; Sayı 15
Altınel, Şavkar: “Karışık Kış Manzaraları”; Sayı 20
Anadol, Zihni: “Hapishane Tanıklıkları”; Haz. Nurdan Gürbilek, İskender Savaşır; Sayı 9
Anday, Melih Cevdet: “Ay Yürüyor”; Sayı 10
Anday, Melih Cevdet: “Melih Cevdet’le Söyleşi”; Haz. Orhan Koçak; Sayı 10
Anderson, Benedict: “Ulusal Bilincin Kültürel Kökenleri”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 13
Andrews, Walter G.: “Yabancılaşmış “Ben”in Şarkısı”; Çev. Mehmet Moralı, Semih Sökmen; Sayı 39
Apaydın, Alpaslan: “Geniş Geceler Durağı”; Sayı 14
Ardalı, Cahit: “Cahit Ardalı ile Dinamik Psikoterapi Üzerine”; Haz. Yavuz Erten; Sayı 24
Ardalı, Cahit: “Danny’nin Temsili Dünyası”; Sayı 28
Arendt, Hannah: “Geçmişle Gelecek Arasındaki Boşluk”; Sayı 3
Arısan, Mehmet: “Ölü Bir Anneden Sakat Doğmak: Jean Genet ve Alternatif Kimlik”; Sayı 30
Ariès, Philippe: “Yasak Ölüm”; Sayı 2
Armaner, Türker: “Sarmal”; Sayı 31
Arslantunalı, Mustafa: “İletişim Çağı”; Sayı 14
Artan, Tülay: “Mahremiyet: Mahrumiyetin Resmi”; Sayı 20
Aruoba, Oruç: “Berlin Üzerinde Gökyüzü: Cennetten İnen Melek”; Sayı 10
Aruoba, Oruç: “Doğançay’ın Çınarları”; Sayı 37
Aruoba, Oruç: “Hegel’in Özgürlüğü”; Sayı 6
Aruoba, Oruç: “Heidegger Üzerine Üç Soru”; Sayı 25
Aruoba, Oruç: “Heidegger, Adam, Dönüş”; Sayı 44
Aruoba, Oruç: “Karabasanım”; Sayı 24
Aruoba, Oruç: “Uygarlık Üzerine Notlar”; Sayı 3
Atauz, Akın: “Söyleşi: Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet”; Sayı 3
Atbaşoğlu, Cem: “Aşkın Celladı: Yalom’un Psikoterapi Hikâyeleri”; Sayı 24
Atbaşoğlu, Cem: “Havadan Sudan”; Sayı 41
Atbaşoğlu, Cem: “Ses”; Sayı 27
Avcı, Nabi: “Söyleşi: Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet”; Sayı 3
Aydın, Alparslan: “Yüzüncü Yüz”; Sayı 25
Aydın, Nuri: “E. Munch’un “Odada Ölüm”ü İçin Resimaltı Notları”; Sayı 24
Aykaç, Osman: “Bir Olay: Kerbela Trajedi ve Haysiyet”; Sayı 40
Aymaz, Göksel: “Adorno’nun Devrimci Romantizmi”; Sayı 37
Aymaz, Göksel: “Kitle İletişim Çalışmaları ve Antropoloji”; Sayı 45
Ayral, Gülgün: “Dermatomiyozit”; Sayı 2
Ayvazoğlu, Beşir: “Söyleşi: Müzik ve Cumhuriyet”; Sayı 22
Bailey, Martin: “Vincent Van Gogh’un Bir Küçük Hikâyesi Bulundu”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 23
Baker, Ulus: “‘Kutsal’dan Arındırılmış Modern Toplum”; Sayı 18
Balcıoğlu, Tevfik: “Dişi Robot Cinselliğinin Teknolojik Saldırganlığı”; Sayı 3
Balcıyan, Jirayir: “Otomobilin Öteki Yüzü”; Sayı 6
Balçık, Berk: “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek ve Sempozyum Üzerine”; Sayı 33
Baltas, Aristides: “Küreselleşmenin Tuzakları: Tarihe Karşı Tanınma Politikaları”; Çev. Deniz Sezer; Sayı 43
Baltas, Aristides: “Marksizm’in Geleceğindeki Olanaklar Üzerine: Bir Kez Daha Felsefe, Bilim ve Siyaset”; Çev. Ceren Belge; Sayı 37
Barry, Andrew: “Buluş ve Karşı-Buluş”; Çev. Yaprak Zihnioğlu; Sayı 45
Başar, Kürşat: “Bir Ateş Sarayında”; Sayı 6
Başaran, Melih: “”Uluslararası Durumcu” Eylemi Anımsamak”; Sayı 4
Başaran, Melih: “Kıymeti Tarih / Kıyameti Tarih”; Sayı 5
Başaran, Melih: “Tuhaf Bir Cazibe Olarak Çöp”; Sayı 31
Başaran, Melih: “Yapıçözüm ve Kaynak Sorunsalı: “Melih Cevdet Anday’ın Kaynakları””; Sayı 27
Başer, Nami: “1 Örnek, 6 Metin, 2x Sonsuz Sökme”; Sayı 31
Batur, Enis: “Yazboz”; Sayı 17
Baudrillard, Jean: “Biz Hepimiz Transseksüeliz”; Çev. Serhan Ada; Sayı 6
Baudrillard, Jean: “Kristal (Kürenin) İntikamı”; Çev. Oğuz Adanır; Sayı 24
Baydar, Sami: “Dünyadan Çıkış Yolları”; Sayı 12
Baydar, Sami: “Yeni Yıl Kartı”; Sayı 16
Bayrı, Haldun: “İki Bahar”; Sayı 20
Beckett, Samuel: “Son”; Çev. Orhan Koçak; Sayı 2
Behar, Cem: “Klasik Türk Müziği Hakkında ya da ‘…ÖlününArkasından Konuşmak'”; Sayı 13
Behar, Cem: “Osmanlı’da Musıki Öğrenim ve İntikal Sistemi: MEŞK”; Sayı 7
Behar, Cem: “Söyleşi: Müzik ve Cumhuriyet”; Sayı 22
Belge, Ceren: “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek ve Sempozyum Üzerine”; Sayı 33
Belge, Taciser: “Hikâyeler”; Sayı 7
Bener, Vüs’at O.: “Öykü: Uyumak Öyküdışı: Kapan”; Sayı 35
Bener, Vüs’at O.: “Sır”; Sayı 20
Bener, Vüs’at O.: “Yanılgı mı?”; Sayı 38
Benjamin, Jessica: “Yetke ve Aileye Dönüş: Ya da, Babaların Olmadığı Bir Dünya mı?”; Çev. Gülşat Aygen; Sayı 21
Benjamin, Walter: “Öykünme Yetisi Üzerine”; Çev. Zeynep Sayın; Sayı 34
Berfe, Süreyya: “Melih Cevdet Anday’ı Okumayın”; Sayı 10
Berger, John: “Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar”; Çev. Bülent Somay; Sayı 34
Berger, John: “Ulaşım Araçları”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 11
Berger, John: “Ve Yüzlerimiz Kalbim Fotoğraflar Kadar Kısa Ömürlü”; Sayı 6
Berk, İlhan: “Fuji Dağı”; Sayı 26
Berk, İlhan: “İlhan Berk ile Söyleşi”; Haz. Orhan Koçak, İskender Savaşır; Sayı 19
Berk, İlhan: “No Comment”; Sayı 19
Berk, İlhan: “Şiirler”; Sayı 19
Berktay, Fatmagül: “Heidegger ve Arendt’te Özgürlük: Bir Kesişme Noktası”; Sayı 42
Berktay, Fatmagül: “İki Söylem Arasında Bir Yazar: Suat Derviş”; Sayı 29
Berktay, Halil: “Söyleşi: Tarih ve Kapitalizm”; Sayı 20
Bernasconi, Robert: “Irk Kavramını Kim İcat Etti?”; Çev. Tendü Meriç; Sayı 33
Bernasconi, Robert: “Robert Bernasconi’yle Söyleşi”; Haz. Zeynep Direk, Orhan Koçak, Semih Sökmen; Sayı 41
Bilgin, İhsan: “Aldo Rossi’de Akıl ve Hafıza”; Sayı 18
Bilgin, İhsan: “Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi”; Sayı 18
Bilgin, İhsan: “Görünmeyen Şehirler”; Sayı 1
Bilgin, İhsan: “Gugalun Evi”; Sayı 38
Bilgin, İhsan: “İzmir Fuarı ECA Pavyonu”; Sayı 2
Bilgin, İhsan: “Konut Sorunlarının Çeşitlenmesi”; Sayı 7
Bilgin, İhsan: “Modernizmin Şehirdeki İzleri”; Sayı 23
Bilgin, İhsan: “Teknolojinin Görünen Yüzü”; Sayı 5
Blanchot, Maurice: “Edebiyat ve Ölüm Hakkı”; Çev. Sosi Dolanoğlu; Sayı 22
Blanchot, Maurice: “Marx’ın Üç Sözü”; Sayı 17
Bloch, Ernst: “Bir Şeyler Eksik”; Çev. Hakkı Hünler; Sayı 42
Bloch, Ernst: “Edebiyatta Şimdiki Zaman”; Çev. Kemal Atakay; Sayı 37
Bloch, Ernst: “Marksizm ve Doğal Hukuk”; Çev. Serhat Öztopbaş; Sayı 40
Bora, Aksu: “Bizi Bu Fark Yaraları Öldürür”; Sayı 45
Bora, Tanıl: “Milli Kimliğin Kuruluş Döneminde Resmi Metinlerde “Yunan Düşmanlığı” Neden Eksikti, Nereye Gitmişti?”; Sayı 32
Bora, Tanıl: “Offe’nin Söyleşisi Üzerine Sesli Düşünmeler”; Sayı 7
Borchert, Wolfgang: “Okuma Kitabı Hikayeleri”; Çev. Ümit Kıvanç; Sayı 13
Boss, Medard: “Bir Anekdot”; Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu; Sayı 45
Bozarslan, Hamit: “İsmet Özel Üzerine”; Çev. Haldun Bayrı; Sayı 15
Bozkurt, Nejat: “Michel Foucault Felsefesinin Bazı Temel Kavramları”; Sayı 4
Böttcher, Michael: “Lenin’in Devrim Teorisinde Rusya’nın (Asyalı) Karakteri”; Sayı 10
Bumin, Tülin: “Hegel’de Köle-Efendi Diyalektiği Üzerine Notlar”; Sayı 6
Butler, Judith: “Toplumsal Cinsiyet Yanıyor: Sahiplenme ve Yıkma Sorunları”; Çev. Mehmet Moralı; Sayı 34
Cebeci, Oğuz: “Selim İleri’nin Dünyasına Doğru”; Sayı 28
Celali, Behruz: “Çiçeklerin Kanlı Sülalesi”; Çev. Haşim Hüsrevşahi; Sayı 25
Celan, Paul: “Karşı Işık”; Çev. Oruç Aruoba; Sayı 5
Cengizkan, Ali: “Sanal Modernleşme”; Sayı 42
Cézanne, Paul: “Resim Üzerine Görüşler”; Çev. Güven Savaş Kızıltan; Sayı 7
Chanter, Tina: “Antigone’nin İkilemi”; Çev. Zeynep Direk; Sayı 30
Cioran, Emil Michel: “En Büyük Pişmanlık Üzerine”; Çev. Haldun Bayrı; Sayı 30
Cioran, Emil Michel: “Hayatın Pazarları”; Sayı 18
Copeaux, Etienne: “Bir Haritanın Tarihi – I”; Sayı 32
Copeaux, Etienne: “Bir Haritanın Tarihi – II”; Sayı 33
Copeaux, Etienne: “Söyleşi: Geçmiş Yabancı Bir Ülkedir”; Sayı 32
Corbusier, Le: “Şehirciliğin Şiarları”; Çev. İhsan Bilgin; Sayı 1
Çabuklu, Yaşar: “Ölüm Üzerine Spekülatif Düşünceler – II”; Sayı 3
Çabuklu, Yaşar: “Ölüm Üzerine Spekülatif Düşünceler”; Sayı 2
Çabuklu, Yaşar: “Rembrandt ve Otoportreleri”; Sayı 34
Çabuklu, Yaşar: “Suçluluk Üzerine Spekülatif Düşünceler”; Sayı 6
Çabuklu, Yaşar: “Tatil – Öteki”; Sayı 32
Çakır, Ruşen: “Söyleşi: Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet”; Sayı 3
Çamuroğlu, Reha: “Babailer, Tarih ve Tahakküm”; Sayı 15
Çamuroğlu, Reha: “Bir İletişim Aracı Olarak Turna”; Sayı 16
Çelebi, Aykut: “Kuraldışı Durumlarda Karar Vermek”; Sayı 42
Çıtak, Manuel: “1990’larda İstanbul”; Sayı 23
Çilengiroğlu, Ömür: “Hayatın Ev Hali”; Sayı 33
Çubukçu, Aydın: “Söyleşi: Bir Kavram Olarak Alet, Mantık ve Parti”; Sayı 12
Çubukçu, Aydın: “Söyleşi: İnanç, Madde ve Diyalektik”; Sayı 12
Danış, Didem: “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek ve Sempozyum Üzerine”; Sayı 33
Demelis, Kostas: “Doğmakta Olan Bir Modernizmin Bastırılışı”; Çev. Orhan Koçak, Foti Benlisoy; Sayı 36
Demirtaş, Sibel: “Mekân ve Ötekiler”; Sayı 28
Denizhan, Yağmur: “Sosyal Bilimlerde Alternatif Bir Paradigma Gerekli mi? Mümkün mü?”; Sayı 31
Deringil, Selim: “19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Resmi Müzik”; Sayı 22
Devecioğlu, Veli: “Hapishane Tanıklıkları”; Haz. Nurdan Gürbilek, İskender Savaşır; Sayı 9
Diken, Bülent: “Mekân ve Ötekiler”; Sayı 28
Direk, Zeynep: “Cindy Sherman”; Sayı 39
Direk, Zeynep: “Feminizm ve Felsefe”; Sayı 30
Direk, Zeynep: “Filozofların Irk Düşüncesinin Peşinde”; Sayı 41
Direk, Zeynep: “Konukseverliğin Düşüncesi”; Sayı 31
Direk, Zeynep: “Türkiye’de Felsefenin Kuruluşu”; Sayı 33
Direk, Zeynep: “Yasanın Kaynağı Üstüne”; Sayı 40
Doğan, İsmet: “Hüzünlü Bir Modernlik Projesi”; Sayı 33
Doruk, Zafer: “Çal Dedim Klarnetçi Çocuğa”; Sayı 44
Doyran, Niyazi: “Bir Hikâye”; Sayı 6
Doyran, Niyazi: “İkram”; Sayı 19
Duras, Marguerite: “L’Homme Atlantique”; Çev. Onur Cankoçak; Sayı 4
Dürer, Albrecht: “Deliler Gemisi”; Sayı 44
Düzkan, Ayşe: “80’li Yıllarda Türkiye’de Feminizm”; Sayı 21
Efser, Ruhi: “Otomobilin Öteki Yüzü”; Sayı 6
Ekiz, Armağan: “Mimarlıkta Tehlikeli Oyunlar”; Sayı 43
Ekşigil, Adnan: “Bininci Yılında Aynaroz’a Yolculuk”; Sayı 36
Elhan, Ahmet: “Zaman / Mekân”; Sayı 35
Eraydın, Ayda: “Sermaye Birikim Sürecinde Kentler”; Sayı 5
Erdem, Tuna: “Alacakaranlık Kuşağı”; Sayı 37
Erdur, Oğuz: “Leyla’dan Geçme Faslı”; Sayı 29
Erem, Evren: “Modern Türk Şirinde Tanpınar ve Dıranas’ın Yeri”; Sayı 19
Eren, Sina: “Söyleşi: Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet”; Sayı 3
Ergüden, Işık: “Otobiyografik 70’ler: Bir İzin Peşinde…”; Sayı 38
Ergüden, Işık: “Yazma Duyguları”; Sayı 12
Ergülen, Haydar: “80’li Yıllar Şiiri ve Şairleri Üzerine On İddia”; Sayı 19
Ergülen, Haydar: “Ne Zaman İlhan Berk Okusam…”; Sayı 19
Ergüven, Mehmet: “Ad ve Yorum”; Sayı 17
Ergüven, Mehmet: “Boş Kâğıt ve Kalem”; Sayı 29
Ergüven, Mehmet: “Çağrışımlar”; Sayı 35
Ergüven, Mehmet: “Kırmızı Eldiven”; Sayı 15
Ergüven, Mehmet: “Ölüm ve Müzik”; Sayı 38
Ergüven, Mehmet: “Pierre et Gilles”; Sayı 34
Ergüven, Mehmet: “Soprano ve Horoz”; Sayı 12
Erkmen, Ayşe: “Konuşmalar”; Sayı 30
Erten, Yavuz: “Danny’nin Temsili Dünyası”; Sayı 28
Erten, Yavuz: “Jung’tan Kavur’a Gece Yolculuğu”; Sayı 3
Erten, Yavuz: “Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere”; Sayı 24
Erten, Yavuz: “Sigmund Freud, Woody Allen, Yumurtalar ve Diğerleri”; Sayı 39
Erten, Yavuz: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Erten, Yavuz: “Tatil – Öteki”; Sayı 32
Eşkinat, Eşref: “Yeni Dünya Düzeni”; Sayı 18
F. Hölderlin, F. Hölderlin: “Heimkunf. An Die Verwandten – Yurdavarış. Hısımlara”; Çev. Oruç Aruoba; Sayı 25
Faroqhi, Suraiya: “Osmanlı Tarihini Ararken”; Sayı 20
Ferruhzad, Furuğ: “İki Mektup”; Sayı 25
Finkelstein, Jacob J.: “Erken Mezopotamya’da İletişim ve Propoganda MÖ. 2500-1000”; Çev. İrfan Sayar; Sayı 29
Foucault, Michel: “Hapishaneler: Kuşatıcı ve Hizaya Getirici Kurumlar”; Çev. Burak Boysan, Nurdan Gürbilek, Semih Sökmen; Sayı 9
Foucault, Michel: “Öteki Mekânlara Dair”; Çev. Burak Boysan, Deniz Erksan; Sayı 4
Foucault, Michel: “Özne ve İktidar”; Sayı 34
Foucault, Michel: “Sonsuza Giden Dil”; Çev. Celal Kanat; Sayı 17
Frank, Josef: “Tatmin İçin Taklit, Problem Olarak Taklit”; Çev. İhsan Bilgin; Sayı 18
Frosh, Stephen: “Toplumsal Bir Yaşantı Olarak Kimlik Bunalımı”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 26
Goldman, Emma: “Kadının Kurtuluşunun Trajedisi”; Çev. Meltem Ahıska; Sayı 4
Goldman, Lucien: “Betimleme, Anlama ve Açıklama”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 14
Goytisolo, Juan: “Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı”; Çev. Gül Işık; Sayı 27
Göka, Erol: “”Zamanın Ruhu” İnsanın Ruhunu Döver mi?”; Sayı 32
Göka, Erol: “Heidegger ve Psikiyatri”; Sayı 28
Göka, Erol: “Psikanalizin Son Döneminde İki Kıtadan İki Büyük Kutup: Kohut ve Lacan”; Sayı 29
Göksel, Ali Esad: “Hülyalar”; Sayı 5
Gözaydın, İştar B.: “Mekân ve Ötekiler”; Sayı 28
Guntrip, Harry: “Fairbairn ve Winnicott ile Analiz Deneyimim”; Çev. Kemal Atakay; Sayı 39
Güçlü, İbrahim: “Tarihi Doğru Yazmak: Küçük Bazı Düzeltmeler”; Sayı 14
Gümüş, Korhan: “Neron Roma’yı Neden Yaktı?”; Sayı 3
Gümüş, Korhan: “Otomobilin Öteki Yüzü”; Sayı 6
Gümüş, Korhan: “Otomobiller”; Sayı 6
Gümüş, Korhan: “Yazı ve Yabancılaşma Üzerine Bir Tartışma”; Sayı 2
Günay, Çimen: “”Postmodern” Darbeye Direnen Roman”; Sayı 45
Günersel, Tarık: “İllegal Bir Örgütün Başıydım”; Sayı 1
Güngörmüş, Nilüfer: “İki Pazar”; Sayı 33
Güntan, Ahmet: “Amor Fati”; Sayı 16
Güntan, Ahmet: “İki Kişilik Dünya”; Sayı 19
Güntan, Ahmet: “İletişimin Diğer Ucundaki Kim”; Sayı 17
Güntan, Ahmet: “L.A.’de Uygun Bir Gün”; Sayı 15
Gürbilek, Nurdan: “Acıların Çocuğu”; Sayı 40
Gürbilek, Nurdan: “Adlandırılmak”; Sayı 3
Gürbilek, Nurdan: “Ben de İsterem”; Sayı 37
Gürbilek, Nurdan: “Denemenin Haksızlıkları”; Sayı 10
Gürbilek, Nurdan: “Ev Ödevi”; Sayı 30
Gürbilek, Nurdan: “Foucault’nun Hapishanelerine Giriş”; Sayı 9
Gürbilek, Nurdan: “İktidarın Sağlığı”; Sayı 8
Gürbilek, Nurdan: “Kemalizmin Delisi Oğuz Atay”; Sayı 14
Gürbilek, Nurdan: “Kötü Çocuk Türk”; Sayı 41
Gürbilek, Nurdan: “Mahrumiyet”; Sayı 16
Gürbilek, Nurdan: “Mırıltıdan Dile”; Sayı 27
Gürbilek, Nurdan: “Orijinal Türk Ruhu”; Sayı 43
Gürbilek, Nurdan: “Oyun ve Adalet”; Sayı 31
Gürbilek, Nurdan: “Parçalanmış Zamanın Akışında”; Sayı 1
Gürbilek, Nurdan: “Tanpınar’da Görünmeyen”; Sayı 5
Gürbilek, Nurdan: “Taşra Sıkıntısı”; Sayı 22
Gürbilek, Nurdan: “Teklifi Olmayan Kültür”; Sayı 33
Gürbilek, Nurdan: “Vitrinde Yaşamak”; Sayı 7
Güremen, Refik: “Devlet ve Siyaset: Görünür-Olan’ın Sınırları”; Sayı 45
Gürsel, Deniz: “Söyleşi: Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet”; Sayı 3
Habermas, Jürgen: “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü”; Çev. Tanıl Bora; Sayı 16
Habib, Bella: “İnsanseverin Şüpheli Masumiyeti Üzerine Psikanalitik Bir Okuma”; Sayı 29
Habib, Bella: “Psikanalizin Gizli Ebeveyni: Joseph Breuer”; Sayı 44
Hartog, François: “İlk Tarihçi Betileri: Yunanlıların Seçimi”; Çev. Levent Yılmaz; Sayı 32
Harvey, Irene: “Foucault ve Dil: Düşünülmeyen Metaforlar”; Çev. Deniz Kanıt; Sayı 4
Hasançebi, Hüseyin: “Yeşil Bir Marksizm Eleştirisi”; Sayı 13
Heaney, Seamus: “Yer Duygusu”; Çev. Nurdan Gürbilek; Sayı 36
Heidegger, Martin: “”Yurdavarış / Hısımlara””; Çev. Oruç Aruoba; Sayı 25
Heidegger, Martin: “Messkirch’in 700. Yılı”; Çev. Leylâ Baydar, Hasan Ünal Nalbantoğlu; Sayı 42
Hızarcı, Erol: “Kavaklı Marşı”; Sayı 43
Hobsbawm, Eric J.: “Sosyalist İkonografi’de Erkek ve Kadın”; Çev. Albert Benbasat; Sayı 3
Holbrook, Victoria: “Alegorinin Ölümü, Hüsn-ü Aşk’ın Özgünlüğü”; Sayı 27
Holbrook, Victoria: “Batının Tahayyülünde Yunanlılar ve Türkiyeliler”; Sayı 32
Horkheimer, Max: “Aydınlanmanın Diyalektiği”; Çev. Orhan Koçak; Sayı 5
Huyssen, Andreas: “Saklı Diyalektik: Avangard-Teknolojisi-Kitle Kültürü”; Çev. Serdar Erener; Sayı 7
Hünler, Hakkı: “Aydınlanma, Postmodern ve Kayıp Halka”; Sayı 19
Irgat, Mustafa: “‘Get Lan'”; Sayı 14
Irgat, Mustafa: “Ters Nefeste Beklemek”; Sayı 17
Irzık, Gürol: “Sosyal Bilimlerde Alternatif Bir Paradigma Gerekli mi? Mümkün mü?”; Sayı 31
İnal, Gülseli: “Arka Pencere Lalrengi Bir Gezegene Açılır”; Sayı 7
İnal, Gülseli: “Mayıs Çağı (Birinin Kollarında Çürümek)”; Sayı 7
İrfanoğlu, Gökhan: “Devlet ve Siyaset: Görünür-Olan’ın Sınırları”; Sayı 45
İslamoğlu-İnan, Huricihan: “Söyleşi: Tarih ve Kapitalizm”; Sayı 20
Jameson, Fredric: “Postmodernizm Üzerine Bir Konuşma”; Çev. Ahmet Doğukan; Sayı 17
Jameson, Fredric: “Rimbaud ve Mekânsal Metin”; Çev. Kemal Atakay; Sayı 36
Jeammet, Philippe: “Ergenilk Sürecinde Hatanın Yeri”; Çev. Talat Parman; Sayı 41
Jesenska, Milena: “Milena Jesenska: Yaşamöyküsü ve Seçme Yazılar”; Haz. Sezer Duru; Sayı 14
Jusdanis, Gregory: “Kültür ve Milliyetçilik”; Çev. Kaya Şahin; Sayı 32
Kadıoğlu, Ayşe: “Laiklik ve Türkiye’de Liberalizmin Kökenleri”; Sayı 33
Kagarlitski, Boris: “Kültür, Politika ve Devlet”; Haz. Murat Belge, Sungur Savran, Ertuğrul Kürkçü, Orhan Koçak, Bülent Somay; Sayı 17
Kâhyaoğlu, Orhan: “Türkiye’de Pop Müziğin Oluşumu ve Tüketim İdeolojisi (1960-70)”; Sayı 22
Kandinsky, Wassily: “Boş Tuval ve Ötesi”; Sayı 14
Karabey, Hüseyin: “Düşünce – Deney – Uygulama”; Sayı 42
Karaosmanoğlu, Leman: “Halit Ziya, Yakup Kadri ve Diğerleri”; Sayı 2
Karaören, Mehmet: “Aldo Rossi’de Akıl ve Hafıza”; Sayı 18
Karasu, Bilge: “Azınlık – Azınlıklar”; Sayı 32
Kaynar, Mete Kaan: “Türk Devlet Yönetimi Geleneği Olarak Nizam-ı Âlem ya da Pax Ottomanica”; Sayı 33
Kearney, Richard: “Modern İrlanda Şiirinde Mit ve Ulus”; Çev. Bülent Somay; Sayı 36
Keyder, Çağlar: “Konut Piyasası: İnformelden Küresele”; Sayı 35
Keyder, Çağlar: “Modernizm ve Kriz”; Sayı 8
Keyder, Çağlar: “Söyleşi: Tarih ve Kapitalizm”; Sayı 20
Keyder, Çağlar: “Ulusal Devletin Krizi”; Haz. Defter Yayın Kurulu Defter Yayın Kurulu; Sayı 16
Keyman, Fuat: “Radikal Demokrasi Kuramları: Türkiye ve Geç-Modern Zamanlarda Demokratik Yönetim”; Sayı 33
Khayati, Mustapha: “Esir Alınmış Sözlükler”; Çev. Nurdan Gürbilek; Sayı 4
Kılınç, Kıvanç: “Tüm Sorumluluk Alıcıya Aittir”; Sayı 43
Kluge, Alexander: “Kamusal Alan ve Deneyim”; Çev. Ahmet Doğukan; Sayı 16
Koçak, Orhan: “Adorno-Marcuse Yazışmasına Giriş”; Sayı 37
Koçak, Orhan: “Aynadaki Kitap / Kitaptaki Ayna”; Sayı 17
Koçak, Orhan: “Beckett Geçiyor”; Sayı 2
Koçak, Orhan: “Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi”; Sayı 18
Koçak, Orhan: “Geçmiş ve Geçmişçilik Hakkında”; Sayı 5
Koçak, Orhan: “Heidegger Üzerine Üç Soru”; Sayı 25
Koçak, Orhan: “İlişmeyelim”; Sayı 40
Koçak, Orhan: “Kalmak İmkânsız”; Sayı 19
Koçak, Orhan: “Maelström Üslubu”; Sayı 5
Koçak, Orhan: “Melih Cevdet Anday’ın Şiirinde Ten ve Tin – I”; Sayı 10
Koçak, Orhan: “Melih Cevdet: İkinci Yeni’den Sonra”; Sayı 14
Koçak, Orhan: “Mithat Şen’in Çıplakları”; Sayı 20
Koçak, Orhan: “Modernizm ve Postmodernizm”; Sayı 18
Koçak, Orhan: “Narkissos’tan Oidipus’a”; Sayı 22
Koçak, Orhan: “Söyleşi: Bir Kavram Olarak Alet, Mantık ve Parti”; Sayı 12
Koçak, Orhan: “Söyleşi: İnanç, Madde ve Diyalektik”; Sayı 12
Koçak, Orhan: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Koçak, Orhan: “Turgut Uyar’ın Şiiri Üzerine Notlar”; Sayı 4
Koçak, Orhan: “Turgut Uyar’ın Şiiri Üzerine Notlar”; Sayı 8
Koçak, Orhan: “Türkiye’de Eleştiri: Bir Tarihselleştirme Denemesi”; Haz. Semih Sökmen; Sayı 31
Koçak, Orhan: “Uzun Denklem”; Sayı 36
Koçak, Serdar: “Ayna Düşleri”; Sayı 7
Kojève, A.: “Köle-Efendi Diyalektiği”; Çev. Tülin Bumin; Sayı 6
Köksal, Duygu: “Cemil Meriç ve Kemal Tahir’de “Sahnenin Dışındakiler””; Sayı 25
Kracauer, Siegfried: “Sıkıntı”; Çev. Hasan Ünal Nalbantoğlu; Sayı 45
Krahl, Hans-Jürgen: “Adorno’nun Siyasi Çelişkisi”; Çev. Müge Gürsoy Sökmen; Sayı 37
Kristeva, Julia: “Kadınların Zamanı”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 21
Kristeva, Julia: “Yabancı İçin Tokkata ve Füg”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 28
Kuhn, Thomas: “Bilimlerin Gelişmesinde Matematik ve Bilimsel Gelenekler”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 12
Kulin, Ayşe: “Duruşma”; Sayı 26
Kum, Cem: “Yüzyıl Dönümünde Almanya’nın Askeri Stratejisi”; Sayı 24
Kurtulan, İldeniz: “Azerbaycan’ın Abece Sorunu”; Sayı 15
Kurtulan, İldeniz: “Bolşevik Devrimi ve Güney Kafkasya Ulusları Üstüne”; Sayı 13
Kuryel, Beno: “Gösterge, Dil ve Matematik”; Sayı 45
Kutal, Gülay: “Edebiyatın Uluslararasılaştırılması”; Sayı 30
Kuyaş, Nilüfer: “Kadınların Felsefesi”; Sayı 36
Kürkçü, Ertuğrul: “Hapishane Tanıklıkları”; Haz. Nurdan Gürbilek, İskender Savaşır; Sayı 9
Le Guin, Ursula K.: “Çocuk ve Gölge”; Çev. Bülent Somay; Sayı 23
Le Guin, Ursula K.: “Everest”; Sayı 15
Lemercier-Quuelquejay, Chantal: “Sovyet Müslümanlarının Bolşevikleşme Tarihi”; Haz. Ruşen Çakır; Sayı 13
Lessing, Doris: “Pek Sevimli Olmayan Bir Hikâye”; Çev. Taciser Belge; Sayı 3
Lukacs, Georgy: “Denemenin Doğası ve Biçimi Üzerine”; Çev. Nurdan Gürbilek; Sayı 1
Lyotard, Jean-François: “Meşruluk Üzerine Notlar”; Çev. Haldun Bayrı; Sayı 16
Malmisanij, M.: “İsveç’te Kürtçe Yayınlar: 1980-1989”; Sayı 13
Marcuse, Herbert: “Alman Öğrenci Hareketi Üzerine Bir Mektuplaşma”; Çev. Ahmet Doğukan; Sayı 37
Marcuse, Herbert: “Diyalektik Üzerine Bir Not”; Çev. Nurdan Gürbilek; Sayı 6
Mardin, Şerif: “Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak “Sivil Toplum””; Sayı 2
Mater, Nadire: “Kadınlar”; Sayı 21
Mattelart, Armand: “Ezeli Bir Vaat: İletişim Cennetleri”; Çev. Erdal Peker; Sayı 29
Matur, Bejan: “Peri”; Sayı 38
Matur, Bejan: “Rüzgâr Dolu Konaklar”; Sayı 27
Millas, Herkül: “Ulusal Kimlikler, Türkler, Yunanlılar ve Edebiyat Metinleri”; Sayı 32
Millett, Kate: “Kötü Niyetliler İçin Her Şey Serbest”; Haz. Tuna Erdem; Sayı 35
Minks, Wilfried: “Gerçekliğin Yeni Görünüşü”; Çev. Mehmet Ergüven; Sayı 16
Mirandola, Pico della: “İnsanın Vekarı Üzerine Bir Söylev”; Sayı 2
Mizrahi, Daryo: “Form, Norm ve Diğer Komiklikler”; Sayı 34
Moretti, Franco: “Hakikat Ânı”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 23
Moretti, Franco: “Kararsızlığın Büyüsü”; Çev. Yurdanur Salman; Sayı 12
Mumford, Lewis: “Ütopia Karşısında Venedik”; Çev. Fatma Karaören; Sayı 1
Nalbantoğlu, Hasan Ünal: “”Yeni” Ekonomi Koşullarında “İnsan””; Sayı 44
Nalbantoğlu, Hasan Ünal: “Çağdaş Yaşam ve Çağdaş Sanat Üzerine Heidegger’den Bir Dolanım”; Sayı 25
Nalbantoğlu, Hasan Ünal: “Etik, Estetik, Teknik”; Sayı 45
Nalbantoğlu, Hasan Ünal: “Kracauer ve “Sıkıntı” Yazısı İçin”; Sayı 45
Nalbantoğlu, Hasan Ünal: “Teknoloji, Sıkıntı ve Öteki Şeyler”; Sayı 42
Negt, Oskar: “Kamusal Alan ve Deneyim”; Çev. Ahmet Doğukan; Sayı 16
Neier, Aryeh: “Dünyada İnsan Hakları Savunuculuğu – 80’ler-90’lar ve Ötesi”; Haz. Ruşen Çakır, Kaya Şahin; Çev. Rita Koryan, Kaya Şahin; Sayı 43
Novak, Boris A.: “Sloven Dilinde Şiir”; Çev. Kaya Şahin; Sayı 36
Offe, Claus: “”Devleti Es Geçmek mi?””; Çev. Tanıl Bora; Sayı 7
Oğuzertem, Süha: “Hasta Saatler, Bozuk Sıhhatler: Enstitü Sorununa Babasız Bir Yaklaşım”; Sayı 23
Oğuzertem, Süha: “İktidarı Öven Galip”; Sayı 16
Oğuzertem, Süha: “Modern Edebiyat ve Abdülhak Şinasi Hisar’ın Sözlü Yazı Serüveni”; Sayı 18
Oktay, Ahmet: “Flaneur’den Kartograf’a”; Sayı 20
Oktay, Ahmet: “Geçmiş ve Geçmişçilik Hakkında”; Sayı 5
Oktay, Ahmet: “Siyaset ve Siyaset Dışı”; Sayı 19
Oktay, Ahmet: “Tanpınar: Bir Tereddütün Adamı”; Sayı 23
Oktay, Ahmet: “Türkçe’de Lukacs ve Düşüncesinin Etkisi”; Sayı 10
Oktay, Ahmet: “Yitik Bir Düşün Ardından”; Sayı 7
Omurtag, Ahmet: “İstatistik, Nedensellik, Şeyleşme”; Sayı 13
Omurtag, Ahmet: “Popülasyon, Darwin, Marx”; Sayı 12
Omurtag, Ahmet: “Termodinamik, İstatistik, Zaman”; Sayı 11
Ovadia, Stella: “Çeviri Hayatlar”; Sayı 11
Ovadia, Stella: “Feminizm, Yahudilik ve Kimlik”; Haz. Meltem Ahıska; Sayı 4
Öğün, Süleyman Seyfi: “Türk Politik Kültürünün Şekillenmesinde Tarihin Konumu”; Sayı 33
Öner, Yılmaz: “Zamanın Yüzeyi: E. Bloch Dolayısıyla Bir Not”; Sayı 5
Özbek, Meral: “Mekânsal ve Kültürel Haritalar: İstanbullu Kadın Öğrencilerden Yaşam ve Göç Öyküleri”; Sayı 32
Özcan, Halil İbrahim: “Kapı Aralığı”; Sayı 19
Özcan, Halil İbrahim: “Randevu Hazırlığı”; Sayı 14
Özcan, Halil İbrahim: “Şapka”; Sayı 17
Özel, İsmet: “Bir Cevap”; Sayı 15
Özgüven, Fatih: “Aşk – II”; Sayı 15
Özgüven, Fatih: “Severine’in Susuşu”; Sayı 4
Özkan, Doğan: “Değerlendirmeler Üzerine Bir Deneme”; Sayı 12
Öztürk, Hakan: “Bir Köşede Unuttuğunuz Sigaranızı Buldurup İçtiren Bir Film”; Sayı 24
Pamuk, Orhan: “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”; Sayı 23
Pamuk, Orhan: “Şirin’in Yalnızlığı”; Sayı 19
Park, Kâmil: “Özne ve İktidar”; Sayı 34
Parla, Jale: “Kadın Eleştirisi Neyi Gerçekleştirdi?”; Sayı 21
Paz, Octavio: “Hareketli Şiir: Video”; Sayı 8
Phillips, Adam: “Tekeşlilik Üzerine”; Çev. Bülent Somay; Sayı 30
Pudalla, Yücel: “Otomobilin Öteki Yüzü”; Sayı 6
Raphael, Max: “Brueghel’den Esinlenen Cézanne”; Çev. Mehmet Ergüven; Sayı 15
Raphael, Max: “Tarih ve Tarih Resimleri”; Çev. Mehmet Ergüven; Sayı 13
Robins, Kevin: “Önümüzdeki Yol: Yeni İletişim Coğrafyasına Karşı Direniş Nereden Gelecek?”; Sayı 29
Rodrignez-Loves, Juan: “Şehir ve Sağlık”; Sayı 8
Rowbotham, Sheila: “Onun Bir Rüyası Vardı”; Çev. Beril Eyüboğlu; Sayı 27
Sabuktay, Ayşegül: “Bir Başka Öznellik”; Sayı 41
Sağnıç, Fakih Hüseyin: “Bir Kürt Aydını: Fakih Hüseyin Sağnıç”; Haz. Nurdan Gürbilek, İskender Savaşır; Sayı 11
Said, Edward W.: “Muhalefetin Kimliği Kimliğin Muhalefeti”; Haz. Meltem Ahıska, Ruşen Çakır, Müge Gürsoy Sökmen, Victoria Holbrook, Orhan Koçak; Sayı 26
Samancı, Suzan: “Errrık Adam”; Sayı 39
Sarıoğlu, Sezai: “Hapishane Tanıklıkları”; Haz. Nurdan Gürbilek, İskender Savaşır; Sayı 9
Savaşır, İskender: “”İçine Tükürürüm””; Sayı 22
Savaşır, İskender: “”Mütareke Yılları” Dolayısıyla Elektronik Sesler Üzerine Dağınık Düşünceler”; Sayı 11
Savaşır, İskender: “Babailer, Tarih ve Tahakküm”; Sayı 15
Savaşır, İskender: “Cézanne’ın Özgürlüğü”; Sayı 7
Savaşır, İskender: “Çelişki ve Fark: Modernizm ve Postmodernizm Üzerine Söyleşi”; Sayı 18
Savaşır, İskender: “Foucault’nun Hapishanelerine Giriş”; Sayı 9
Savaşır, İskender: “Geçmiş ve Geçmişçilik Hakkında”; Sayı 5
Savaşır, İskender: “Güller”; Sayı 19
Savaşır, İskender: “Halit Ziya, Yakup Kadri ve Diğerleri”; Sayı 2
Savaşır, İskender: “Heidegger Üzerine Üç Soru”; Sayı 25
Savaşır, İskender: “Heidegger’in İşliği”; Sayı 40
Savaşır, İskender: “İki Kitap İçin Hatırlatma”; Sayı 29
Savaşır, İskender: “Kasvet ve Arınma”; Sayı 17
Savaşır, İskender: “Kavafis’in Veda Ettiği İskenderiye”; Sayı 1
Savaşır, İskender: “Kelimelerin Anayurdu ve Tarihi”; Sayı 4
Savaşır, İskender: “Kişilik Yapıları Üzerine Bir Sınıflandırma Denemesi”; Sayı 24
Savaşır, İskender: “Modernizm ve Kriz”; Sayı 8
Savaşır, İskender: “Modernizmin Eşiği”; Sayı 5
Savaşır, İskender: “Modernleşme ve Modernizm”; Sayı 23
Savaşır, İskender: “Öteki Halit Ziya…”; Sayı 2
Savaşır, İskender: “Perde Kapanmaz”; Sayı 11
Savaşır, İskender: “Söyleşi: Bir Kavram Olarak Alet, Mantık ve Parti”; Sayı 12
Savaşır, İskender: “Söyleşi: Bir Sorun Olarak Yerellik ve Muhalefet”; Sayı 3
Savaşır, İskender: “Söyleşi: Müzik ve Cumhuriyet”; Sayı 22
Savaşır, İskender: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Savaşır, İskender: “Söyleşi: Tarih ve Kapitalizm”; Sayı 20
Savaşır, İskender: “Şarkılar ve Yüzler”; Sayı 3
Savaşır, İskender: “Şehir ve Şair”; Sayı 1
Savaşır, İskender: “Yazı ve Yoksulluk”; Sayı 1
Savaşır, İskender: “Yormak”; Sayı 27
Savaşır, İskender: “Zaman ve Kimlik Üzerine Bir Soru”; Sayı 26
Savran, Gülnur: “Feminist İyimserlik… Nereye Kadar?”; Sayı 19
Savran, Gülnur: “Feminist Teori ve Erkek Şiddeti”; Sayı 21
Savran, Gülnur: “Feminizmin İkilemleri (Teoride Aşılabilir mi?)”; Sayı 44
Savran, Gülnur: “Postmodernizm: Yepyeni Bir Evre mi, Bir Eğilimin Mutlaklaştırılması mı?”; Sayı 38
Sayar, Kemal: “Anksiyete: Özgürlüğün Başdönmesi”; Sayı 39
Sayar, Kemal: “Bedenimi Alabilirsin, Tabii, Ruhumu da!”; Sayı 44
Sayar, Kemal: “Psikiyatri ve Kutsal”; Sayı 35
Sayın, Zeynep: “”The Pure Traveler”: Metin Olarak Kültür ve Edebiyat”; Sayı 32
Sayın, Zeynep: “Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet – I”; Sayı 39
Sayın, Zeynep: “Batı’da ve Doğu’da Bedenin Temsilinde Haysiyet ve Zillet – II”; Sayı 40
Sayın, Zeynep: “Beynin Uzvu”; Sayı 41
Sayın, Zeynep: “Melezlik ve Edebiyat”; Sayı 30
Sayın, Zeynep: “Murathan Mungan ve Suskunluğun Kazıbilimi”; Sayı 31
Sayın, Zeynep: “Ölüm Üzerine Düşünceler”; Sayı 19
Sayın, Zeynep: “Öykünme ve Temsil – İmge ve Benzeşim”; Sayı 34
Schubert, Dirk: “Yenileme ya da Onarma: Kentleri Modernleştirmede Madalyonun İki Yüzü”; Çev. İhsan Bilgin; Sayı 26
Sennett, Richard: “Yeni Kapitalizm”; Çev. Mehmet Gökçen; Sayı 35
Sherman, Cindy: “İsimsiz”; Sayı 39
Siemenek, Marek J.: “Marksizm ve Yorumsamacı Gelenek”; Çev. Celal Kanat; Sayı 15
Simmel, Georg: “Metropol ve Zihinsel Yaşam”; Sayı 16
Sipahioğlu, Ahmet: “Bize Özgü Bir Üslup Var mı?”; Sayı 34
Somay, Bülent: “”Çok Basit, Azizim Engels!””; Sayı 33
Somay, Bülent: “”Herkes Sevdiğini Öldürür””; Sayı 29
Somay, Bülent: “Bir Garp Mukallidi Züppenin İtirafları”; Sayı 43
Somay, Bülent: “Bir Kitap Eleştirisi: Baba ve Oğullar”; Sayı 24
Somay, Bülent: “Evren Uzmanları, Tarih Bilginleri”; Sayı 30
Somay, Bülent: “Evrenin Sessizliği”; Sayı 36
Somay, Bülent: “Freudo Baggins’in Mordor Yolculuğu”; Sayı 39
Somay, Bülent: “Hamlet Kuşağı”; Sayı 37
Somay, Bülent: “Hiçbir Yere Ait Olmayan Özne”; Sayı 44
Somay, Bülent: “Kırılgan”; Sayı 5
Somay, Bülent: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Somay, Bülent: “Toplumsal Cinsiyeti Çerçevelemek”; Sayı 34
Somay, Bülent: “Zırhın Haysiyeti”; Sayı 40
Somersan, Semra: “Görecelik ve Öbür Yüzü”; Sayı 12
Somersan, Semra: “Hastalıkta Devrim Toplumda Statüko”; Sayı 8
Somersan, Semra: “Tükenen Tarih”; Sayı 11
Soysal, Ahmet: “Bugün Dağlarca”; Sayı 23
Sökmen, Müge Gürsoy: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Sökmen, Semih: “78’lik Plastik Bir Plak”; Sayı 6
Sökmen, Semih: “Babailer, Tarih ve Tahakküm”; Sayı 15
Sökmen, Semih: “‘Ne Olmuş Odu?'”; Sayı 33
Sökmen, Semih: “Özgün Bir İç Savaş Modeli”; Sayı 43
Sökmen, Semih: “Para ve Uzlaşma”; Sayı 16
Sökmen, Semih: “Söyleşi: Geçmiş Yabancı Bir Ülkedir”; Sayı 32
Sökmen, Semih: “Söyleşi: Müzik ve Cumhuriyet”; Sayı 22
Sökmen, Semih: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Sözer, Önay: “İnsan mı, Kukla mı? Bir Düşünce Modeli Olarak Yanılsama”; Sayı 10
Springborn, Patricia: “İlkelcilik, Politika ve Oryantalizm”; Çev. Burak Boysan; Sayı 2
Starobinski, Jean: “Karanlık Thomas’yı Okuma Denemesi”; Çev. Sosi Dolanoğlu; Sayı 22
Stephanson, Anders: “Postmodernizm Üzerine Bir Konuşma”; Çev. Ahmet Doğukan; Sayı 17
Subirats, Eduardo: “Dünyaya Açılan Pencere”; Çev. Gül Işık; Sayı 9
Sunar, İlkay: “Sosyal Bilimlerde Alternatif Bir Paradigma Gerekli mi? Mümkün mü?”; Sayı 31
Sunat, Halûk: “Kutsal ve Psikanaliz”; Sayı 38
Suner, Asuman: “Hong Kong’tan İstanbul’a Kent Fragmanları”; Sayı 38
Susam, Şebnem: “Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları Kaynakçası”; Sayı 31
Şahin, Kaya: “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek Üzerine”; Sayı 33
Şahin, Kaya: “Söyleşi: Geçmiş Yabancı Bir Ülkedir”; Sayı 32
Şklovski, Victor: “Bir Teknik Olarak Sanat”; Çev. Nazan Aksoy, Bülent Aksoy; Sayı 5
Tabak, Faruk: “Dünya-Ekonomisi ve İnformelleşme”; Sayı 35
Taburoğlu, Özgür: “Deneyimin Yapay Yeniden Üretimi”; Sayı 34
Taburoğlu, Özgür: “Kaygının Yeraltına Çekilmiş Nesnesi”; Sayı 28
Taburoğlu, Özgür: “Şizoanaliz: İnsan Öncesi Manzaranın Moleküler Anlatısı”; Sayı 39
Taburoğlu, Özgür: “Yırtılan Plazma”; Sayı 41
Tarhan, Belkıs Ayhan: “Heidegger’le Özne Üzerine”; Sayı 25
Tekeli, İlhan: “Kentleşmeye Kapital Birikim Süreçleri Açısından Bakmanın Sağladığı Açıklama Olanakları”; Sayı 5
Tekeli, İlhan: “Tarih Yazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler”; Sayı 26
Tekelioğlu, Orhan: “Haller, Şiir Hali ve Dasein”; Sayı 25
Tekin, Latife: “Yazı ve Yoksulluk”; Sayı 1
Temelkuran, Ece: “İki Kişilik Resmi Bir Lanet Olarak Evlilik”; Sayı 30
Tenger, Hale: “Nezih Ölüm Gardiyanları: Bosna-Hersek”; Sayı 21
Tokgöz, Gökmen: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Topor, Roland: “Aktöreden Uzak Melodram”; Çev. Mehmet Ergüven; Sayı 18
Toprak, Zafer: “Sosyal Bilimlerde Alternatif Bir Paradigma Gerekli mi? Mümkün mü?”; Sayı 31
Toron, Elif: “Hapishane Tanıklıkları”; Haz. Nurdan Gürbilek, İskender Savaşır; Sayı 9
Toska, Zehra: “Haremden Kadın Partisine Giden Yolda Kadın Dergileri ve Öncü Kadınlar – I”; Sayı 21
Trabulsi, Fawaz: “Beyrut Şehri İçin Bir Kılavuz”; Çev. İskender Savaşır; Sayı 5
Tuğ, Başak: “Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek ve Sempozyum Üzerine”; Sayı 33
Tura, A. Rıza: “Metonimi, Sanat ve Bilinçdışı”; Sayı 45
Tura, Rıza: “”68” ile “71” Arasına Sıkışan Zaman: 70’li Yıllar”; Sayı 37
Tura, Saffet Murat: “”Avant-Garde” Metinleri Okumak”; Sayı 7
Tura, Saffet Murat: “Bir Ses Gelseydi Eğer”; Sayı 35
Tura, Saffet Murat: “Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne – I”; Sayı 42
Tura, Saffet Murat: “Dilsel Cemaat ve Evrensel Özne”; Sayı 43
Tura, Saffet Murat: “Söyleşi: Psikanaliz Ne İşimize Yarar?”; Sayı 39
Tura, Saffet Murat: “Şeyh ve Ayna”; Sayı 24
Tura, Saffet Murat: “Tanrı Sorunu”; Sayı 6
Tura, Saffet Murat: “Teoriler, Bilimler, Kurumlar”; Sayı 4
Tura, Saffet Murat: “Türk ve Müslüman Olmak”; Sayı 34
Tura, Saffet Murat: “Zaman ve Kimlik Üzerine Bir Soru”; Sayı 26
Turan, Güven: “Sıçrayış”; Sayı 8
Turner, Victor: “Ndembu Doktoru İş Başında”; Sayı 8
Tümer, Gürhan: “Altın”; Sayı 31
Türker, Yıldırım: “Chet’s Romance”; Sayı 19
Türker, Yıldırım: “Hayatta Kalmanın Haysiyeti”; Sayı 40
Uçar, Burak Mikail: “Ilıtılmak”; Sayı 18
Uğur, Aydın: “Postmodernin Siyasetle İlişkisi Üzerine”; Sayı 18
Ulaş, Taciser: “Benim Adım Kırmızı: Bu Roman Kimin Hakkında?”; Sayı 38
Uyar, Tomris: “Mavi Kan Kokusu”; Sayı 8
Uyar, Tomris: “Tazı Payı”; Sayı 24
Ülner, Berna: “Bororolar, Misyonerler, Akademisyenler”; Sayı 30
Ülsever, Cüneyt: “Avrupa Kapısında İslam: Yeni Bir Laiklik Anlayışı”; Sayı 26
Üstel, Füsun: “1920’li ve 30’lu Yıllarda “Millî Musiki” ve “Musiki İnkılabı””; Sayı 22
Wallerstein, Immanuel: “Kavram ve Gerçeklik Olarak Burjuva(zi)”; Çev. Hüseyin Kamil Yıldırım; Sayı 8
Wedel, Heidi: “Gecekondulu Kadınlar ve Yerel Siyaset”; Sayı 28
Wilde, Oscar: “Herkes Sevdiğini Öldürür”; Çev. Meltem Ahıska; Sayı 14
Wolfenstein, Martha: “Eğlence Ahlakının Ortaya Çıkışı”; Çev. Filiz Aydoğan; Sayı 43
Woolf, Wirginia: “Hasta Olmak Üzerine”; Çev. Meltem Ahıska; Sayı 2
Yasa, Alpaslan: “Müslüman Bir Aydının İslam Hakkındaki Şüpheleri”; Sayı 4
Yaşın, Mehmet: “Şiirde “Kimlik” Dönüşümleri: Kavafis ve Seferis Örneği”; Sayı 36
Yaşın, Mehmet: “Tarih Karşısında Şiir ve İktidar İlişkileri”; Sayı 20
Yaşın, Mehmet: “Üç Kuşak Üç Kimlik Üç Vatan Arasında Kıbrıslıtürk Şiiri”; Sayı 19
Yaşın, Mehmet: “Üveyanadil’in Önkonuşması”; Sayı 41
Yaşın, Mehmet: “Yorgos Bu Tam Bir Rezalettir”; Sayı 18
Yeğenoğlu, Meyda: “Haremdeki Leydi: Montagu’nun Mektuplarında Feminizm ve Oryantalizm”; Sayı 24
Yelhan, Ahmet: “Nesne-Mekân”; Sayı 40
Yenal, Hatice Deniz: “İnformel Ekonominin Uluslararasılaşması: Bavul Ticareti ve Laleli Örneği”; Sayı 35
Yılmaz, Levent: “Geçmiş Nedir, Ne İşe Yarar?”; Sayı 29
Yılmaz, Şiir Erkök: “Sardunyaların Kokusu”; Sayı 9
Yörük, Zafer F.: “Sözün Tükendiği Yer”; Sayı 29
Yumer, Hür: “Ha – Ah – Bakım – Zukrum”; Sayı 10
Yumer, Hür: “Mesed”; Sayı 1
Yumer, Hür: “Panter’le Pembe Alıştırmaları”; Sayı 5
Yücel, Mustafa: “Parçalar”; Sayı 31
Yücel, Tahsin: “Özgür Kadınlar”; Sayı 35
Yücesoy, Sabir: “Sokratik Konuşma: Diyalog Mümkün Mü Gerçekten?”; Sayı 45
Zekâ, Necmi: “Faturalar”; Sayı 44
Zekâ, Necmi: “Hatırlama ve Tarih”; Sayı 1
Zizek, Slavoj: “Çifte Şantaja Karşı”; Çev. Bülent Somay; Sayı 36
Zizek, Slavoj: “Çokkültürcülük ya da Çokuluslu Kapitalizmin Kültürel Mantığı”; Çev. Tuncay Birkan; Sayı 44
Zorlu, Niyazi: “Aldanışlar”; Sayı 32
Zorlu, Niyazi: “Rüzgâr”; Sayı 37
Zorlu, Niyazi: “Telve”; Sayı 28

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s